Annons:

Att skapa en säker arbetsplats

Vi vill väl alla känna oss trygga på jobbet, och inte på något sätt riskera att komma till skada, varken fysiskt eller psykiskt. I snitt sägs det att vi tillbringar en tredjedel av vår vakna tid på vår arbetsplats, vissa av oss dessutom mycket längre, så därför är det viktigt att där finns tydliga regler och rutiner som säkerställer alla anställdas trygghet och välbefinnande. På samma sätt som vi exempelvis vill ha ett fungerande brandlarm hemma och fungerande sociala relationer på vår fritid, så vill vi även må bra när vi är på jobbet. Läs mer här om hur det är att skapa en trygg arbetsplats för dig och dina kamrater på arbetsplatsen.

Att skapa en säker arbetsplats

Allt handlar om arbetsmiljö

Det finns ingen tydlig definition för vad en arbetsmiljöfråga är, men när man talar om arbetsmiljö så menar man alla tänkbara faktorer som på något sätt är med och påverkar dig och ditt arbete. Genom olika lagar och föreskrifter ser vi till att så många som möjligt kan gå till sin arbetsplats tryggt och säkert. Reglerna täcker in både stort och smått, för ett arbetsmiljöproblem är just ett problem, oavsett hur stort det är. En arbetsmiljöfråga kan beröra följande faktorer, det fysiska, sociala, psykiska och organisatoriskt. Det finns exempelvis regler för hur många timmar du får arbeta varje vecka, men även för vilken skyddsutrustning som ska användas på en byggarbetsplats eller hur du minskar buller och oljud i dina lokaler. I slutändan handlar arbetsmiljöfrågor om att öka de anställdas mående och minimera riskerna. Så få som möjligt ska behöva gå under med stress eller till och med mista livet när man är på arbete.

Kan alltid bli bättre

Arbetsmiljön kan alltid bli lite bättre oavsett vilken arbetsplats det handlar om. Och även om alla parter upplever arbetsmiljön som tillfredsställande och att det inte finns något att klaga på så gäller det att ständigt vara medveten om potentiella risker och fortsätta arbeta för att bibehålla det goda klimatet och säkerhetskulturen på arbetsplatsen. De olika författningarna är en bra grund att utgå ifrån när du ser över arbetsmiljön inom sin verksamhet. Hittar du en brist så kan du med stöd av reglerna påpeka felet och få det åtgärdat. Men det är oftare lättare sagt än gjort, så därför är det viktigt att arbetet görs systematiskt och integreras som en naturlig del av arbetet, snarare än att det ses som en separat del.