Annons:

Fördelarna av en informativ skylt

Många företag som är ute efter att marknadsföra och informera vänder sig till diverse skyltar för att hjälpa med denne uppgift. Beroende på vad ändamålet är finns det en lång rad olika skyltar som ens verksamhet kan dra nytta av, och det är inte sällan som en kombination av flera olika skyltar kan gynna ens företag. För att nå den nivån av marknadsföring som man eftersöker kan det därför vara väl värt att titta igenom de olika skyltmöjligheterna och vända sig till en typ av skylt som passar till just ens individuella behov.

Gatupratare och griffeltavlor

Med en gatupratare fångar man potentiella kunders uppmärksamhet innan de ens har nått ens lokal. Det är vanligt att placera gatupratare utanför sin butik, restaurang eller liknande lokal så att förbipasserande kan få ett hum om vad de har att förvänta sig inne i lokalen. Kanske visar gatuparataren upp ett visst erbjudande och produkt eller så står dagens meny skriven på gatuprataren. Det är lätt som en plätt att ändra meddelandet i gatuprataren, och detsamma gäller för en griffeltavla. Vid användning av en griffeltavla skriver man sitt eget meddelande på tavlan och kan sedan sudda ut samt redigera meddelandet när man än vill. Riktigt smidigt, helt enkelt.

Broschyrställ för golv och bord

Ett broschyrställ står ofta i ens lokal vid exempelvis receptionen och tillåter besökaren att lätt ta med sig en broschyr som kanske innehåller information kring ens företag. Vissa broschyrställ är framtagna för att stå på golvet och andra kan man ställa på receptionsdisken. Fördelen är att dessa ställ alltid kommer att vara i ögonhöjd för besökarna och de är därför svåra att missa. Förse kunden med all den informationen som han eller hon behöver genom att satsa på den rätta skylten för det rätta tillfället.