Annons:

Framtidens arbetsplatser med samarbetande robotar

Automatisering förändrar vårt sätt att leva och arbeta i allt större utsträckning än någonsin förr. Ingen kan förutsäga vart tekniken tar oss om 50 eller 100 år. Vad man med säkerhet kan säga är att det ständigt utvecklas, och att utvecklingen sker snabbt. Automatiseringen – och speciellt robotar - används flitigt idag, och prognosen tyder på att användningen av denna artificiella intelligens endast kommer att öka.

Idag används robotar, framförallt kollaborativa (cobots) på arbetsplatser för att öka produktiviteten. Hur framtidens arbetsplatser med dessa smarta maskiner kommer se ut kan man ännu endast spekulera kring. Men det betyder inte att det är mindre spännande...

Vad är cobots?

Samarbetande robotar, kollaborativa robotar eller cobots som de även kallas, är helt enkelt robottar som kan arbeta ihop med människor. Detta samarbete utförs för att produktiviteten av arbetet ska öka på arbetsplatsen. Cobots, jämfört med industriella robotar, ersätter inte den mänskliga arbetskraften. Istället samarbetar de. Cobots programmeras för att samexistera med människor och för att ha en snabb reaktionstid, exakta rörelsemönster och en bra orienteringsförmåga. Vanligtvis tar dessa cobots form som en robotarm som arbetar vid sidan om sina mänskliga kollegor.

Kollaborativa robotar på arbetsplatsen

Marknaden för kollaborativa robotar växer snabbt. Trots detta är det generellt sett mest industriarbetsplatser som integrerar de smarta maskinerna. Detta framförallt eftersom robotar traditionellt ansetts varit dyrt, både för de mindre och medelstora företagen. Ändå ser vi en växande efterfrågan på kollaborativa robotar på arbetsplatser med framtidsplaner.

Cobots erbjuder ett stort värde för produktionen. Ihop med den mänskliga arbetskraften kan de utföra uppgifterna betydligt noggrannare. De avviker inte från arbetsuppgifter trots att de är repetitiva. Istället producerar de alltid produkterna med samma noggrannhet och säkerställer därför att varje produkt är av samma kvalitet. Dessa smarta robotar tar inte bort jobben från människor, de optimerar bara arbetet.

Hur ser framtiden ut för denna artificiella intelligens?

Det är inte bara på industriella arbetsplatser som robotarna nyttjas. Vi ser även kollaborativa robotar i sjukvården, där de genomför allt från läkemedelsprövning och tillverkning till patientbehandling och vård. Men hur ser framtiden ut för våra mekaniska arbetskollegor? Vi kan inte ge ett entydigt svar på denna fråga, men vi kan förvänta oss att se dem på fler och fler arbetsplatser med åren.

Precis som evolutionen visat oss måste vi anpassa oss om vi vill överleva. Samarbete mellan människa och robot är därför ett måste för fortsatt utveckling. Tack vare robotarnas precisionsnoggrannhet och produktionseffektivitet kommer vi definitivt att se mer av dem i framtiden. Inte bara inom industrier och sjukvården, men garanterat också bland tjänst- och teknikleverantörer så väl som vanliga företag.