Annons:

Handla med värdepapper - detta behöver du veta

Det blir allt populärare att handla med värdepapper av olika slag. Både privatpersoner och organisationer sysslar med denna typ av handel idag. Om man handlar med värdepapper som privatperson så gäller vissa regler, men om man bildar företag som vill göra det samma så finns det andra regler att förhålla sig till.

Handla med värdepapper - detta behöver du veta

Att handla med olika typer av värdepapper är otroligt populärt. Värdepapper är egentligen alla papper, idag är det dock snarare de digitala motsvarigheterna, som är förknippade med ett särskilt värde. Typiska värdepapper man handlar med är aktier, obligationer och fonder. Det kan även gälla testamenten och liknande, men det går inte att handla med så det räknar vi inte in i denna text.

Aktier och fonder är de populäraste varianterna på värdepapper som svenska småsparare handlar med. De senaste 20 åren har intresset ökat och många investerar sina sparpengar i dessa investeringsformer. Som privatperson är det mest skatteregler man behöver hålla sig uppdaterad kring. Man ska även betala in skatt på sitt innehav och de vinster man gör.

Men många som håller på med denna typ av handel som privatpersoner funderar ibland på att bilda företag och sköta handeln där igenom. Vissa vill till och med erbjuda tjänster inom området. Då är det andra regler som gäller.

LEI-kod

Om man som företag vill syssla med handel av värdepapper så behöver man i de allra flesta fall en LEI-kod, något som kan registreras via leiservice.se. En LEI-kod, eller legal entity identifier är en kod som finns för att kunna identifiera exempelvis företag som handlar med värdepapper. Man kan kalla det ett slags internationellt organisationsnummer. Koden hjälper till att spåra transaktioner och bygger på en standard som är likadan i stora delar av världen.

Genom att ha en gemensam standard så gör man det lättare för de olika länderna att hålla reda på vem som genomfört vilken transaktion. Det blir som ett gemensamt språk som bistår en i ärendet. Detta är något som underlättar för alla inblandade parter.

De behöver inte en LEI-kod

Privatpersoner behöver inte registrera och få en LEI-kod. De är friare att verka på marknaden då de mer sällan gör internationella transaktioner och sällan i samma storleksordning som de stora organisationerna. Som vi var inne på är det dock viktigt att hålla reda på de regler kring beskattning som finns, även som småsparare. Man ska betala en viss skattesats på det innehav man har, men även på de vinster man gör.

Normalt betalas detta vid ett tillfälle. Det är därför viktigt att budgetera för skatter när man gör sina transaktioner. Många har ett speciellt konto där de sätter in en summa som motsvarar skatten vid exempelvis en försäljning av aktier.