Annons:

Informationssökning extremt relevant i onlinesamhället

I det samhälle vi nu lever så är information ett av de hetaste godsen som går att få tag på. Men givet att vi alla är uppkopplade till internet så är inte det inte en bit information i sig som har ett högt värde, för nu är det inte i handskrivna böcker som informationen finns samlad utan i enorma mängder digitala filer på internet. De som däremot har blivit mycket värdefullt i våra tider är bearbetad data, alltså information som ligger snyggt förpackad i databaser.

BankID

Det är tack vare sådan data som vi till exempel kan göra så många ärenden på internet som vi tidigare endast kunde göra personligen. Ett av de instrument som utvecklats för att komma åt sina egna data på ett säkert sätt är BankID. Det innehåller ordet ”bank” för att det var i banker som det började användas men nu används BankID över hela samhället för att logga in hos företag och myndigheter som behandlar känslig information, till exempel uppgifter som gäller betalningar online.

En bransch som använder BankID är casinobranschen. Besök CasinoWings, logga in med BankID och spela casino så får du se hur enkelt det fungerar att använda BankID.

Vi kommer säkert att få se mer av BankID och liknande lösningar för att komma åt vår egen information på internet, detta för att hålla en hög nivå på säkerheten.

Varför är informationsöverskott ibland ett problem?

Ett annat fenomen som inträffat i informationsåldern är att det uppstått ett enormt överskott på information. Efter det genom historien funnits en stor brist på information så har vi nu hamnat i en situation då det finns så mycket information att den håller på att bli ohanterlig. Dessvärre är det inte bara så att informationen håller på att bli ohanterlig, informationen håller också många gånger mycket låg kvalitet. Att stora delar av den information som finns tillgänglig på internet håller låg kvalitet beror på att det finns många personer, företag och organisationer som har ett intresse av att justera informationen så att den passar deras unika behov, och dessa behov är inte alltid i det allmännas bästa. Men dessa organisationer är ofta mycket bra på att skapa väldigt stora mängder information och de har inte sällan resurser för att bearbeta den information de samlar in på ett mycket effektivt sätt.

Dessa enorma mängder av information gör att det ofta blir väldigt svårt att hitta helt rätt bland all information. Visst har det kommit många bra verktyg för att söka bland informationen men så länge som det finns mycket information av låg kvalitet bland mängden information som det söks i så kommer kvalitetsproblemet och volymproblemet att finnas kvar.

Framtidens information på internet

Dessvärre finns det inte mycket som tyder på att problemen med överskottsinformation och bristande kvalitet på informationen kommer att försvinna inom en överblickbar framtid. Det finns alldeles för mycket pengar i att ösa ut information av tvivelaktigt värde för att dessa fenomen ska försvinna från marknaden.

Vi kan dock hoppas på att trenden i alla fall vänder, eller blir hanterbar. Men det beror förstås också på vårt eget beteende som användare. Är vi beredda för att betala för en renare miljö online?