Annons:

LEI:s roll i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism

I juli 2021 släppte Europeiska kommissionen (EK) det efterlängtade paketet med avsikt att stärka reglerna för penningtvätt och finansiering av terrorism. Den nya lagstiftningen är särskilt viktig i samband med LEI systemet. Bland andra åtgärder lyfter dokumentet fram LEI-koder som ett unikt sätt att uppfylla de föreslagna målen att stoppa olagligt penningflöde och upptäcka sätten hur terrorism finansieras.

EK paketet är i enlighet med G20 och Styrelsen för Finansiell Stabilitets vision att skapa LEI för identifiering och regulatoriska ändamål. Under ett standardiserat gränsöverskridande system är det möjligt att skapa en databas som underlättar att hitta information om motparter i finansiella transaktioner. LEI system är det enda ramverket som tillämpas internationellt och som samtidigt knyter enheter till sin nationella företagsregistrets identitet.

Det nya systemet för att kontrollera penningflödet på EU:s finansmarknader är fördelaktiga för EU-medborgana på två huvudsakliga sätt:

  • Bekämpa organiserad brottslighet
  • Öka takten på införande av LEI

Med Talibanernas uppkomst i Afghanistan är länder över hela värden ännu mer angelägna att skydda sina medborgares säkerhet. Det är viktigt att komma till botten med problemet. Roten till problemet är sammankopplad med finansiering av organiserad brottslighet. Om regeringar kan bättre kontrollera varifrån pengar kommer och går så kan de i högre grad upptäcka olagligt penningflöde.

LEI systemet är ett verktyg framtagen just för att förbättra transparensen på finansmarknaderna. Det är också enklare och billigare för tillsynsmyndigheter liksom ROC (Regulatory Oversight Committee) att övervaka transaktioner. Tillsynsmyndigheter är dock inte de enda som drar nytta av en bredare LEI användning. Med en ökad användning av LEI är företag mer kompetenta att fatta beslut baserade på korrekta och aktuella uppgifter om motparterna.

Sammanfattningsvis kan EU medborgare känna sig tryggare på grund av en bredare användning av den globala LEI systemet eftersom den underlättar kontroll av penningflödet och på så vis upptäcka källor till organiserad brottslighet, terrorism samt penningtvätt. EK paketet stöder en större användning av LEI och ju större LEI databasen blir desto lättare blir det för enheterna i framtiden att veta varifrån pengarna kommer ifrån.