Marknadsföring av allt från läkemedel till dagligvaror – genomgående trend!

Annons:

Marknadsföring av allt från läkemedel till dagligvaror – genomgående trend!

Det finns många olika typer av butiker på gågator och i shoppingcentra i Sverige, men varför lyckas en del butiker bättre än andra? Mycket handlar om marknadsföring och det ska vi ta och titta närmare på i denna artikel.

Vill du lära dig mer om marknadsföringsstrategier och vad som får vissa butiker till att gå bättre än andra? Läs i så fall vidare här i artikeln. Vi tar nämligen upp vilka faktorer som spelar in och vad som är avgörande i förhållande till att få kunder i butiken.

Olika typer av butiker – samma koncept

Närstuderar man apotek, kliniker eller vanliga butiker, är marknadsföringen viktig – men vad bör butikerna göra för att marknadsföra sig? Om vi tittar på de butiker som går bra och försöker hitta en gemensam nämnare för dessa, är det ofta synligheten man kommer fram till, i form av exempelvis gatupratare och trottoarpratare. Butiker med många kunder utmärker sig alltså genom att synas mer än andra butiker, bland annat genom att använda trottoarpratare eller ett skyltställ.

Många butiker använder gatupratare, vilket är en skylt som placeras utanför butiken. Eftersom gatuprataren är utformad för att vara i direkt ögonblicks-höjd så drar den till sig blickar. Du kanske genast tänker att en gatupratare inte är så hög att den är i ögonhöjd – och du har helt rätt.

När vi människor tittar oss runt omkring är vår blick alltid riktad lite neråt och på grund av detta är ögonblicks-höjden inte samma som den höjd där din ögon i själva verket sitter.

Varför är marknadsföringsstrategier viktiga?

Konkurrensen om kunderna, ökar i takt med att mer av handeln flyttar ut på internet. Allt fler handlar i dag online och det leder till allt färre kunder, som rör sig i gallerior och på gågatorna. Något som gör att kraven på butikerna ökar.

Det gäller alltså att urskilja sig från mängden, exempelvis med en gatupratare. De är vanliga att se i stadsmiljöer, men även på landsbygden – utanför gårdsbutiker ser man dem ofta informera om erbjudande och det ska vi tittar mer på. För just erbjudande kan vara en utmärkt idé att visualisera med en gatupratare, men inte alla erbjudande. Gatuprataren ska givetvis visa det allra bästa erbjudande som finns i butiken.

Då uppmuntras kunderna till att gå in i butiken och kan där bli presenterade för andra erbjudande. Det är en klar fördel att ha en eller två gatupratare utanför butiken. Om valet faller på två – är det en stor vinst att ha två olika erbjudanden på de respektive, eftersom det automatiskt fångar en bredare målgrupp.

Gatupratare och specialerbjudande

Om butiken har ett mycket speciellt erbjudande, i en begränsad period eller ett så kallat lock-erbjudande, så kan det med fördel visualiseras på båda gaturpatarna, eftersom det kommer väcka uppmärksamhet. Vikten av att tänka på allt runt omkring är avgörande – ett erbjudande på exempelvis en solkräm, kan med fördel kombineras med en bakgrund av en strand på gatuprataren, eller varför inte lite palmblad i skyltfönstret.

Kort sagt handlar det om att tänka in en helhetsbild, när det handlar om kampanjer eller erbjudande. För att väcka uppmärksamhet hos kunder passar engelskans begrepp “more is more” utmärkt (ledigt översatt till svenska: det kan aldrig bli för mycket).