Annons:

Söker-du-som-lärare-förnyad-inspiration-till-din-undervisning?

Söker-du-som-lärare-förnyad-inspiration-till-din-undervisning?

Om du har arbetat som lärare i en del år vet du att det ibland kan vara nödvändigt att förnya sin undervisning ibland. Det är mycket som händer inom det digitala och det har kommit ett helt annat fokus på detta område än vad det var tidigare. Det är viktigt att som nutidens lärare kunna förstå vad som händer inom den digitala världen och kunna guida in barnen på ett bra sätt på detta område. Det kan du som lärare göra genom att uppmuntra dina elever till lek. Kanske har du hört talas om lego education? Barnen kan med hjälp av lego lära sig grunderna i programmering. Detta är ett bra sätt att på ett tidigt stadium lära barn om programmering. Detta är med andra ord utbildning samtidigt som det är lek.

Andra sätt att göra mindre barns utbildning intressant:

Tiderna ändrar sig och tidigare var det vanligt med sk ”katederundervisning”, nu är det mer fokus på lärande genom lek. Ett bra sätt att lära mindre barn alfabetet på är att exempelvis använda sig av plastbokstäver utomhus. Du kan lägga ut bokstäverna på marken i ett ord och be barnen om att hoppa från bokstav till bokstav samtidigt som de ska stava. Det inkluderar både lärande, lek och motion i samma övning!

Tänker du som lärare i dessa banor är chansen större att eleverna har större motivation för att lära sig saker. Att ha i tankarna att hela tiden uppmuntra till lek samtidigt som eleverna lär sig är A och O. Detta gäller såklart de mindre barnen. Det är lite andra tankebanor som ska användas när det gäler äldre elever såklart.

Kanske kan det vara en bra idé att ha ett möte en gång i veckan eller en gång i månaden med dina kolleger för att se om ni kan utväxla idéer om olika sätt att lära eleverna genom lek. Lego education är bara en av många sätt att göra detta. Med denna typ av leksaker krävs det att det sätts av en viss budget till inköp av denna typ av leksaker. Det kan vara väldigt givande att som lärare kunna sparra och låta sig inspireras av sina kollegor. Det kan annars vara svårt att finna förnyad inspiration.

Har du ovanstående råd in mente är du gott på väg att ha ett gäng väl motiverade elever! Vad kan vara mer givande än detta i sin roll som lärare?