Annons:

Smarta finansiella val för en tidig pension

Investering och besparing kan vara krångligt, särskilt för den som inte är insatt i finansvärlden. Det är därför viktigt att ha en långsiktig plan förberedd redan innan man börjar investera.

Oavsett om det gäller fonder, specifika aktier, eller investering i fastighet, krävs det att varje investeringsval leder någonvart. Investerar man rätt kan man få möjlighet till en tidigare pension och ett stressfritt liv inom ett par årtionden. Fel investeringar kan dock leda till svår frustration och stora ekonomiska bekymmer.

Den första frågan man bör ställa sig själv om man är intresserad av en tidig pension är: hur ser mina utgifter ut? Skriver man ut en lista över dem, går det förmodligen att hitta en hel del som skulle kunna skäras bort utan att det för den delen påverkar ens livskvalitet. Den slutgiltiga siffran kan sedan multipliceras med antalet år man förväntar sig leva som pensionär, subtraherat med den passiva inkomsten över de åren. Resultatet utgör den absolut minsta förmögenheten som behöver uppnås för en tidig pension. Med det som mål, är allt som kvarstår att utöva god finansiell hygien – något som kan vara svårare än det verkar.

Börja tidigt

Hemligheten bakom framgång är inte något mystiskt finansiellt knep, och det krävs inte heller att man säljer sin bostad för att investera allt man äger i Apple. Genom att utnyttja ränta på ränta kan man – när det väl är dags att gå i pension – se sin förmögenhet dubblad flera gånger om, ifall man börjar tidigt nog.

Att spara tidigt och investera tidigt är alltså essentiellt om man vill kunna utnyttja ränta på ränta till sin fördel. Ett bra sätt att komma igång är att lägga undan 10% av månadsinkomsten för investeringar och dylikt. Det är även viktigt att sätta pengar i ett sparkonto för nödssituationer, cirka tre månaders utgifter är vanligtvis tillräckligt.

Tänk långsiktigt

När man väl lagt undan pengar och börjat investera, gäller det att vara tålmodig. Investeringar i aktier och dylikt tar många år att löna sig, varför man inte bör paniksälja när ens investeringar sjunker i värde. Ränta på ränta innebär att ju längre ens investeringar får möjlighet att utvecklas, desto snabbare ökar investeringssumman per år.

Trots att ränta utgör ett hjälpsamt verktyg för investeringar, måste man även fundera över hur ränta kan motverka ens finansiella målsättningar. Har man flera samtidiga lån att bekymra sig över kan den ränta man betalar varje år fördröja ens ambitioner, och sätta ett stopp för besparingen. Det är därför bra att refinansiera ens lån, eftersom man då endast behöver betala ränta på en enskild summa. Med rätt omfinansiering kan man drastiskt sänka sin räntesumma, och se till att det blir mer pengar över varje månad för besparing samt investeringar.

Investera rätt

När man väl börjat sköta sitt sparande, och har refinansierat sina lån, uppstår frågan: vad bör man investera i? Det är inte en särskilt lätt fråga att besvara, eftersom det varierar beroende på var i ens karriär man befinner sig och hur många år man har kvar innan man går i pension. Den nivå av risk man känner sig bekväm med är också något som varierar från person till person och utgör en viktig faktor när man ska investera. Nedan följer några typiska alternativ till investeringar som passar de allra flesta:

  • Investering i individuella aktier. Att investera i aktier är inte enkelt, och kräver en del kunskap kring marknaden man investerar i samt företaget man är intresserad av. Riskfaktorn här kan vara hög för gemene investerare.
  • Investering i en fond. En fond är en sammansättning av olika värdepapper, exempelvis aktier, som hanteras av fondförvaltare. Eftersom investeringen här hanteras externt, är riskfaktorn vanligtvis lägre, men det varierar självfallet från fond till fond.
  • Investering i fastighet. Fastigheter, särskilt i storstäder eller hastigt växande mindre städer, utgör nästan alltid en bra investering. Man kan hyra ut fastigheten, eller bo i den själv för att undvika höga hyressummor. Värdet på en bra investering stiger även årligen, varför en fastighet kan utgöra ett utmärkt investeringsalternativ.

För den som vill gå i tidig pension, finns det alltså en del att fundera över. Det gäller att utnyttja ränta på ränta, samt investera och spara så tidigt som möjligt.